BHARATPUR METROPOLITAN CITY
OFFICE OF MUNICIPAL EXECUTIVE
BHARATPUR, CHITWAN
BASIC LEVEL EXAMINATION, 2076 B.S.

ENTER SYMBOL NUMBER AND VIEW GRADE
नतिजा हेर्न बिद्यार्थिको सिम्बोल नं यहाँ टाइप गरि इन्टर गर्नुहोस ।।